Oljesøl observert i Sogn

Oljeutslippet fra skipsforliset ved Fedje har spredd seg til Gulen og Solund.