Innvandrere mangler tillit til bergenspolitiet

Innvandrere i Bergen opplever at politiet kontrollerer dem oftere enn hvite nordmenn. I en BT-undersøkelse svarer seks av ti innvandrere at de har liten tillit til politiet.