- Et økende problem

Å innynde seg blant barn og unge ved å spille på deres interesser, er en klassisk fremgangsmåte enkelte voksne bruker for å skape tillit.