Eventyrleg fangst av sild

Sildefisket er på veg inn i ein ny gullalder. Bestanden av norsk vårgytande sild er i ferd med å nå same nivå som på 1950-talet.