Blind vold gir varige traumer

Blind vold gir dramatiske utslag i ettertid. Langvarige traumer, angst og arbeidsuførhet er noen reaksjoner. Unge menn er en utsatt og oversett gruppe.