Krangler med seg selv

En kontrakt om vedlikehold endte med krangel mellom to kommunale organer. Bydrift brukte advokat mot sin egne kolleger.