Tingretten rotet til rettssak

Først ble en meddommer erklært inhabil fordi hun var ansatt i Bergen kommune. Bergen tingrett fant en ny dommer - som også var ansatt i Bergen kommune.