Til aksjon mot Christoffersen

Mandag 19. november blir det fakkeltogaksjon mot byråd Øistein Christoffersen. 54 organisasjoner er så langt påmeldt.