Da Lindås skulle få atomkraft...

For 31 år siden ble det planlagt atomkraftverk i Lindås. Da ekspertene skulle gjøre grunnundersøkelser på de aktuelle stedene, ble de jaget vekk av en illsint lokalbefolkning.