En Hamas-regjering skal ha pengevansker

Israel og USA presser den nye palestinske regjeringen med økonomiske sanksjoner. De gir Hamas liten tid til skrittvis endring av politikken, skriver Georg Øvsthus.