Vil ha reinoverganger til én milliard

Villreinen på Hardangervidda er den største villreinstammen i Europa og kan også bli den dyreste. Om reinen skal ha mulighet til å krysse riksvei 7, må det bygges tunneler for én milliard kroner.