UDI vil øke pengestøtten

UDI er enig i at asylsøkere som returnerer frivillig, må få økt økonomisk støtte.