Mishandlet og voldtok kone og datter i mange år. Nå er han dømt til 15 års fengsel.

Mannen dømmes også til å betale over 2,5 millioner kroner i erstatning til konen og de seks barna.

FORSVARER: Det er advokat Johan Eide som forsvarer mannen i 50-årene. Fred Ivar Utsi Klemetsen

I over tre uker satt en familiefar i 50-årene i Bergen tingrett tiltalt for vold, voldtekter og mishandling av kone og seks barn over flere år. Ifølge tiltalen skal han ha utsatt konen for vold og voldtekter i 19 år.

– Dette er en ekstremt alvorlig sak. Hun kom til Norge i 1997, og har levd under streng kontroll av tiltalte, isolert fra omverdenen og med vold og voldtekter i 19 år, sa konens bistandsadvokat, Hilde Cecilie Matre Meyer, da saken startet.

Mannen nektet skyld og mente saken var oppblåst.

– Nei, det har ikke skjedd. Hun er min kone. Overgrep og voldtekt skjer når man tvinger noen uten samtykke. Samleie mellom ektefeller er ikke voldtekt, sa familiefaren da det var hans tur til å forklare seg.

Les også

Aktor krever 19 års fengsel for vold og voldtekter av kone og datter

Dømt til 15 års fengsel

Nå er mannen dømt til fengsel i 15 år i Bergen tingrett. I dommen står det at voldtektene mot datteren og konen i seg selv kvalifiserer for lang fengselsstraff.

I straffeutmålingen legges det også vekt på at familievolden som han dømmes for har vært grov, har vart over flere år og har gått ut over mange. Dommerne mener skadepotensialet for dem som blir utsatt for slik vold er stort.

Ifølge dommen forbys han også på ubestemt tid å oppsøke eller på noen som helst måte, selv eller via andre, å ta kontakt med konen og de seks barna.

«Et kontaktforbud er viktig for de fornærmede. De har levd med vold og trusler fra tiltalte, og har behov for å bli vernet mot at han tar kontakt», står det i dommen.

– Jeg har lest dommen, men vil nå gå grundig gjennom den med min klient. Så vil vi ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til den, sier advokat Johan Eide, som forsvarer mannen.

I RETTEN: Det er statsadvokat Benedikte Høgseth som er aktor i saken som gikk i Gulating lagmannsrett. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Les også

Skal ha blitt voldtatt i 19 år: – Han sa at jeg var hans kone, og at han kunne gjøre hva han ville med meg

– Svært alvorlig sak

Statsadvokat Benedikte Høgseth la ned påstand om 19 års fengsel, og krevde at mannen på ubestemt tid forbys å oppsøke eller å ta kontakt med konen og barna selv eller via andre.

Hun viste blant annet til at mannen skal ha utsatt sin kone for grov vold og voldtekter i 19 år, at han skal ha utsatt en av døtrene sine for vold og voldtekter i 14 år. Overgrepene skal ha startet da datteren var rundt åtte år.

– Jeg var livredd. Hver gang han skadet meg, ville jeg hoppe fra en balkong på rommet mitt, sa hun i retten.

– Det går igjen at konen og barna ikke har noen ønske om hevne seg på far eller at han skal komme i fengsel. Det eneste de ønsker er å leve et liv uten vold og frykt, og slippe å se ham mer, sa Høgseth i løpet av sin tre timer lange prosedyre.

– Jeg er fornøyd med at han ble domfelt for samtlige forhold i tiltalen, sier statsadvokaten etter at dommen er falt.

Hun ønsker ikke å kommentere straffutmålingen. Saken vil nå bli oversendt til Riksadvokaten, som skal ta stilling til om påtalemyndigheten vil godta dommen eller anke for å forsøke å få strengere straff for mannen.

Les også

Forsvarer: – Han mener datteren har iscenesatt alt og har påvirket familien

I RETTEN: Foran fra venstre bistandsadvokat for konen, Hilde Cecilie Matre Meyer, og statsadvokat Benedikte Høgseth. Bak fra v. bistandsadvokat for de to eldste døtrene, Beate Hamre – og Espen Børjesson, bistandsadvokat for de fire yngste barna. Fred Ivar Utsi Klemetsen

2,5 millioner i erstatning

Mannens forsvarer, Johan Eide, la ned påstand om frifinnelse over hele linjen og for de erstatningskrav som er fremsatt.

– Han har ikke erkjent straffskyld. Han mener datteren står bak dette og at det er hun som har iscenesatt alt. Han mener også at hun har påvirket hele familien for å få vekk faren, sa han under sin prosedyre.

Bistandsadvokatene til konen og de seks barna krevde til sammen rundt fire millioner kroner i erstatning. Dommerne i tingretten dømte mannen til å betale 2,5 millioner kroner i erstatning.

– Det er bra at han er dømt, men straffen kunne vært strengere. Samtidig er det bra at han også ble idømt kontaktforbud, sier konens bistandsadvokat, Hilde Cecilie Matre Meyer.

Hun krevde 500.000 kroner i oppreisningserstatning til konen, mens dommerne satte beløpet til 200.000 kroner.

– Jeg mener erstatningen til min klient ikke gjenspeiler de krenkelser hun er utsatt for og at den er for lav ut fra hva som er gitt i andre saker. Jeg vil diskutere anke på dette punktet med min klient, sier Meyer.