Barnehage fikk refs: Kritiske foreldre skal ha fått beskjed om at barna kan miste barnehageplassen

Foreldre mener de blir truet til taushet i Borgafjell barnehage. Flere FAU-medlemmer har trukket seg i protest mot ledelsen.