Fregatten ligger stabilt

Usikkert når havaristen kan flyttes til Haakonsvern.