• (1/10)
    KJEMPEFANGST: 190 slike fisk var det mannskapet fikk i noten fredag. Hver fisk kan veie mellom 170 og 300 kilo. FOTO: Oddleiv Apneseth

Her blir kjempefiskene tatt i land

Søndag morgen ble 190 makrellstørjer heist på land i Florø.