Fylkestilskot til «næringsbarometer»

Hordaland fylkesutval har løyvd inntil 262.260 kroner til utarbeiding av eit felles «Næringsbarometer for Hordaland» i 2005.