Funnen død på 43 meters djup

Jofred Takle blei i går funnen omkomen på botnen av Lånefjorden. 54-åringen vart tatt av eit av dei mange rasa i Balestrand i helga.