Ingen spor etter smittekilden

Helsemyndighetene i Bergen leter med lys og lykte etter smittekilden for giardia-infeksjonen.