Orkla legg ned Jølster-bakeri

Det Orkla-eigde bakerikonsernet Bakers har vedteke å legge ned bakeriet på Vassenden i Jølster, og at minst 14 årsverk må vekk.