Minst 25 millioner å rassikre

Det vil koste minst 25 millioner kroner å rassikre Hatlestad terrasse. Denne løsningen ser ut for å bli billigere enn å rive alle husene, også de som ikke ble skadd.