Uvanlig klønete

Selskapet heter Clear Channel, men kanalene til Bergens borgere og politikere er nå blitt høyst grumsete. Byreklameavtalen har selskapet ødelagt på egen hånd.