Alle brøt reglerom farlig avfall

Fylkesmannens kontrollaksjon mot kommunale mottak for farlig avfall var nedslående. Alle de 28 mottakene i Hordaland hadde avvik fra reglene.