Flaumfare på Dale

Nærare 80 hus på Dale står slik til at ein hundreårsflaum i Daleelva vil bety vatn inn i eventuelle kjellarar. Rundt 20 av dei får vaska hovudhøgda.