Mange spørsmål til gode hjelpere

Rettleiingstenesta ved UiB venter et rush av henvendelser før fristen til Samordna opptak går ut 15. april.