Og for øvrig vedtok bystyret...

..å innføre tvungen renovasjonsgebyr for hytter i Bergen. Firma og lagshytter må betale fullt standard husholdningsgebyr.