Begrenser Hardangerbrua

Samferdselsdepartementet vil ikke tillate at selskapet Hardangerbrua AS får engasjere seg i et opplevelsessenter i tilknytning til brua.