To rettssaker om menneskehandel

To saker om menneskehandel og hallikvirksomhet kommer opp i Bergen med en måneds mellomrom.