Fortsatt prisvekst

Det siste året har boligprisene i Bergen steget med 13 prosent.