Ingen straffesak etter «Rocknes»

Statsadvokaten i Hordaland har henlagt straffesaken etter «Rocknes»-forliset.