Gir ikke opp flytting av statsansatte

Sp har en lang liste over statlige arbeidsplasser som skal ut av Oslo. Det gjelder både direktorater og andre etater innen kyst- og energisektoren og innen landbruk og fiske.