32 private barnehager for dyre

Minst 16 av Bergens private barnehager driver ulovlig. Stortinget har vedtatt makspris på 2750 kroner fra 1. mai. Mange barnehager tar høyere pris uten at foreldrene har gitt nødvendig godkjenning.