Søksmål mot staten mindre sannsynleg

Det blir truleg vanskeleg for forsikringsselskapa å stille staten til ansvar for «Rocknes»-havariet.