Vil vurdere erstatning over nyttår

Over nyttår vil Bergen kommune ta stilling til om de plikter å betale erstatning til dem som ble syke i Giardia-epidemien.