Meglerne tjener fortsatt millioner

Selv om honorarene går ned, tjener melgerne fortsatt godt.