En offentlig miljøverner

I går ble miljøvernsjef Terje Aasen ved Hordaland fylkesmannsembete hedret med kongens fortjenstmedalje i gull.