Trygge i kollektivet

Kenneth Erdal og Tore Sandbakk har både røykvarslere, rømningsveier og brannslokkingsapparat.