• HEIDRA FALNE: Rob Rondeau legg ned krans på botnen av Høydalsfjorden.<p/>FOTO: ODDLEIV APNESETH

Heidra krigsoffer med krans på fjordbotnen

I går heidra canadiske styremakter sine landsmenn som fall i luftslaget over Sunnfjord under andre verdskrig. Dykkarar la ned krans i cockpit på eitt av dei allierte flya tyskarane skaut ned.