Slakter Høyres brukervalg

Byråkratisk, ingen penger å spare, bedrer ikke kvaliteten og er lite brukerrettet. Det er Fagforbundets harde dom over ordningen med fritt brukervalg, som byrådet vil innføre i Bergen.