Dobla ungdomsvold i Bergen

Talet på ungdommar under 18 år som er melde for valdsbruk i Bergen sentrum er dobla dei tre siste åra. I fleire av sakene hadde gjerningsmannen bakgrunn frå kamp- eller styrkeidrett.