Flere får skoleplass

Flere elever får tilbud om plass i de offentlige videregående skolene i Hordaland, til tross for økning i antall søkere. Det viser de foreløpige tallene etter første inntaksomgang.