Vil ha effektiv overvåking i nord

Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, ønsker en mest mulig effektiv overvåking av havområdene i nord.