- All vegetasjonen er sopt av berget

Ni mennesker er isolert på et gårdsbruk i Botnen, nordøst om Førde, etter at det gikk et stort ras i Angedal.