Legelek i sentrum

De nye medisinstudentene rebusløp i kveld rundt i byen. Det ble mye moro og litt holdningsskapende arbeid.