Stjal Visa-kort, kjøpte roser

Ti røde roser var det eneste den romantiske tyven fikk brukt det stjålne Visa-kortet til.