Ut av sentrum - nærmare fjorden

I Leirvik hamn blir gods erstatta med bustader. Stord kommune har brukt 30 millionar kroner på si nye godshamn på Eldøyane ved Aker Stord.