Hagens tale splittar KrF

Fylkesleiaren i Hordaland KrF og fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg gjev full støtte til Carl I. Hagen i synet på Israel og islam.