Hjemmehjelpen skal på anbud

Byrådet i Bergen vil konkurranseutsette hjemmehjelpen, og ta makten til nye konkurranseutsettinger fra bystyret. Byrådet presenterte i formiddag prinsippene for konkurranseutsetting i Bergen kommune.