Orkar ikkje rettssaka

Medelevane til den drepne Hedda Karterudseter orkar ikkje å møte opp når straffesaka startar måndag morgon. - Dei ønskjer no å legge denne saka bak seg, seier rektor Frode Hjort-Larsen.