- Vi ble informert

Lars Berge Sæberg, som tjenestegjorde som major i Luftforsvaret så langt tilbake som på 1970-tallet, sier Forsvaret informerte om farene ved radarstråling.